top of page

משרדנו עוסק בקשת מגוונת של נושאים הקשורים בפיתוח נופי, ביניהם תכנון נופי לתכניות אב, מתאר, תב"עות, תכנון ועיצוב מפורט ויעוץ הנדסי נופי, תכנון ועיצוב מפורט לשטחים פתוחים: פארקים, מבני ציבור, גני משחקים, שכונות מגורים, טבע עירוני ועוד. בתפיסת התכנון ראיה הרואה את האדם וצרכיו, תוך הסתכלות מרחבית כוללת של כל המערכות המעורבות- מערכות ההנדסה והאדריכלות והתאמתן למערכות הסביבתיות (תכנון בר-קיימא), טבעיות, בנויות ותרבותיות. העבודה נעשית תוך מעורבות אישית מלאה בכל שלבי הפרויקט ובשיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם שאר אנשי הצוות של הפרויקט. לקוחות: משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות ויזמים פרטיים. א

      ייייייייייייהינה אדריכלית נוף בעלת רקורד עשיר בפרויקטים מכל הסוגים והגוונים, ידע והבנה בצרכי סוגי אוכלוסייה שונים והיכרות עמוקה עם מערכות התכנון בארץ (משרד השיכון והבינוי, משרד החינוך, משרד הכלכלה ועוד. א

בשנים האחרונות פיתחה גישה ייחודית,  הכוללת הסתכלות על הטבע כמקור השראה בחיינו ועבודה בהתאם לגישת התכנון הביופילי. עבודתה חותרת ליצירת שטחים פתוחים איכותיים, מחנכים ויצירתיים, הנובעים מסביבתם הטבעית והתרבותית ויוצרים שלם עשיר יותר, מסקרן ומפרה. א

עלינו

@ 2017 by NP Design. created with wix.com

bottom of page